Plaváni pro děti od 4 do 6 let

PLAVÁNÍ PRO DĚTI OD 4 DO 6 LET BEZ DOPROVODU RODIČE V BAZÉNĚ

Plaváni pro děti od 4 do 6 let

Radostná hra s dětmi ve vodě ,osvojení základních plaveckých dovedností, nácvik dýchání, záchrana života v případě náhodného pádu do vody.

Náplní těchto kurzů je celkové osamostatnění dětí ve vodě a zároveň správná disciplína nejen ve vodě, ale i v okolí bazénu, která je dnes velice důležitá, protože nekázní dochází často k nečekaným pádům i úrazům ve vodě. Základní plavecké dovednosti se učí pomocí říkanek či škádlivek, které děti dobře znají a proto již při znění dané říkanky vědí co mají dělat. Celá lekce je vedena zkušenou řádně vyškolenou instruktorkou plavání, která je s dětmi ve vodě a proto může kdykoliv pomoci či opravit plaveckou dovednost přímo ve vodě. Pro bezpečnost jsou využívány plavecké pásy, nadlehčovací kroužky a další plavecké pomůcky, kterých je na bazéně veliká řada od rybiček přes plavecké surfy či malé žabáky a další. Každá plavecká dovednost se učí postupně a má svá daná pravidla proto nelze učit složitější dovednosti bez základního dýchání či položení na vodu jak na břiše či zádech. po zvládnutí základních a jednoduchých plaveckých dovedností postupuje k dalším složitým dovednostem. Velice důležitá je v tomto věku i suchá příprava a dále příprava v domácím prostředí při běžném večerním koupání nebo jenom při správném nácviku nohou či rukou na suchu během sledování večerníčku v televizi pod dozorem rodiče.

20 LEKCÍ DĚTI BEZ DOPROVODU RODIČŮ V BAZÉNĚ

ROZPIS KURZŮ NA PLAVECKÝ ROK 2023/2024
1.KURZ 4.9.2023 - 6.11.2023
2.KURZ 13.11.2023 - 18.12.2023 8.1.2024 - 29.1.2024
3.KURZ 5.2.2024 - 15.4.2024
4.KURZ 22.4.2024 - 24.6.2024

Cena 10 lekcí 2 400 Kč výuka 45 minut

Během vánočních a jarních prázdnin kurzy plavání nejsou.

Word dokumentPřihláška plavání Lachtánek.docx
10,24 kB
Word dokument
 

2010 © Copyright Baby Club Lachtánek | Všechna práva vyhrazena | All rights reservedDesign by Jean la Taupe