Plaváni pro děti od 4 do 6 let

PLAVÁNÍ PRO DĚTI OD 4 DO 6 LET BEZ DOPROVODU RODIČE V BAZÉNĚ

Plaváni pro děti od 4 do 6 let

Radostná hra s dětmi ve vodě ,osvojení základních plaveckých dovedností, nácvik dýchání, záchrana života v případě náhodného pádu do vody.

Náplní těchto kurzů je celkové osamostatnění dětí ve vodě a zároveň správná disciplína nejen ve vodě, ale i v okolí bazénu, která je dnes velice důležitá, protože nekázní dochází často k nečekaným pádům i úrazům ve vodě. Základní plavecké dovednosti se učí pomocí říkanek či škádlivek, které děti dobře znají a proto již při znění dané říkanky vědí co mají dělat. Celá lekce je vedena zkušenou řádně vyškolenou instruktorkou plavání, která je s dětmi ve vodě a proto může kdykoliv pomoci či opravit plaveckou dovednost přímo ve vodě. Pro bezpečnost jsou využívány plavecké pásy, nadlehčovací kroužky a další plavecké pomůcky, kterých je na bazéně veliká řada od rybiček přes plavecké surfy či malé žabáky a další. Každá plavecká dovednost se učí postupně a má svá daná pravidla proto nelze učit složitější dovednosti bez základního dýchání či položení na vodu jak na břiše či zádech. po zvládnutí základních a jednoduchých plaveckých dovedností postupuje k dalším složitým dovednostem. Velice důležitá je v tomto věku i suchá příprava a dále příprava v domácím prostředí při běžném večerním koupání nebo jenom při správném nácviku nohou či rukou na suchu během sledování večerníčku v televizi pod dozorem rodiče.

20 LEKCÍ DĚTI BEZ DOPROVODU RODIČŮ V BAZÉNĚ

ROZPIS KURZŮ PLAVÁNÍ NA ROK 2019 - 2020
I. 2.9.2019 - 27.1.2020
II. 10.02.2020 - 22.6.2020
vánoční prázdniny: 19.12.2019 - 5.1.2020
jarní prázdniny: 31.1.2020 - 09.02.2020

CENA: 3600 Kč - 20 lekcí

Během vánočních a jarních prázdnin kurzy plavání nejsou.

Word dokumentPřihláška plavání Lachtánek.docx
10,24 kB
Word dokument
 

2010 © Copyright Baby Club Lachtánek | Všechna práva vyhrazena | All rights reservedDesign by Jean la Taupe