Plaváni pro děti 6 měsíců - 4 roky

PLAVÁNÍ PRO DĚTI OD 6 MĚSÍCŮ DO 4 LET V DOPROVODU S RODIČI

Radostnou hra rodičů s dětmi ve vodě, kdy se děti nenásilným způsobem naučí základní plavecké dovednosti a zachránit si život v případě náhodného pádu do vody. Tyto kurzy jsou koncipovány na základě hry, kdy se děti učí od rodičů, kdy jim jsou rodiče vzorem a děti se je snaží napodobovat. Během lekcí plavání se proto u nás na kurzech potápějí i rodiče, abychom děti motivoval, že potápění je pro ně přirozený pohyb a ve vodě jim nehrozí žádné nebezpečí.

S postupným vývojem dětí se do výuku zařazují plavecké pomůcky a hračky, které slouží k dětem při hře. Výuka je o to bohatší a zajímavější a vždy si každý najde svou oblíbenou disciplínu či říkanku nebo písničku. Nejčastěji jsou využívány vodní nudle ( hadi ) plavecké destičky a stále ještě velice oblíbené vodolepky a plavecké pontony, od 18 měsíců jsou více využívány i plavecké pomůcky jako nadlehčovací pásky, kroužky či rybičky, s kterými se děti učí pohybovat ve vodě na delší vzálenosti bez pomoci rodičů. Do výuky je v tomto období zařazeno soutěžení a veselé dovádění děti s rodiči ve vodě, kdy jim jsou rodiče velikým vzorem a děti je velice rádi napodobují. Od 24 měsíců je do výuky zapojována samostatnost dětí ve volném prostředí bazénu a nyní velice oblíbené opičí dráhy, kdy se děti více setkávají s pády a orientací do vody i ve vodě. Od 36 měsíců se děti připravují na samostatné převedení v bazéně bez doprovodu rodiče ve vodě, což je pro ně velice důležité jelikož již nemohou spoléhat na 100% pomoc rodiče ve vodě, ale musí samy zvládnout orientaci i pohyb ve vodě. Výuka probíhá na hluboké vodě což je pro děti velice zajímavé a přínosné a proto ji nešidí odrážením ode dna bazénu či chozením po dně místo plavání a správného položení na vodu.

ROZPIS KURZŮ NA PLAVECKÝ ROK 2023/2024
1.KURZ 4.9.2023 - 6.11.2023
2.KURZ 13.11.2023 - 18.12.2023 8.1.2024 - 29.1.2024
3.KURZ 5.2.2024 - 15.4.2024
4.KURZ 22.4.2024 - 24.6.2024

Cena 10 lekcí 3600,00 Kč výuka 40 minut

Během vánočních a jarních prázdnin kurzy plavání nejsou.

Word dokumentPřihláška plavání Lachtánek.docx
10,24 kB
Word dokument
Word DocumentŘÍKÁNKY-PLAVÁNÍ.doc
37,89 kB
Word Document
 

2010 © Copyright Baby Club Lachtánek | Všechna práva vyhrazena | All rights reservedDesign by Jean la Taupe