Lektoři

DANA ZÁBRANSKÁ

Jmenuji se Dana Zábranská a jsem majitelkou BC Lachtánek, který začal nabízet první kurzy plavání pro rodiče s dětmi v prosinci 2002. Vystrudovala jsem Gymnázium v Mladé Boleslavi a po narození dcer jsem začala dálkově studovat VOŠ Palestra obor Manager sportu a v loňském roce jsem ukončila studium na VŠ Palestra obor Sporotvní a kondiční specialista a vrámci celoživotního vzdělávání Vychovatelství - speciální pedagogika.

K této práci, která mě velice zajímá a baví mě přivedla moje mladší dcera Barunku, s kterou jsem začínala na kojenecké plavání dojíždět do Prahy, kromě kurzů jsme využívali celá rodina možnost jezdit na dovolené s vodníčky nejen po České republice, ale i v zahraničí. Jelikož se mi tato práce velice líbila dostala jsem nabídku na získání rekvalifikace v tomto oboru. Jellikož jsme doma měli bazén a já řešila co budu dělat po ukončení mateřské dovolené vybudovali jsme doma Baby club a já nastoupila na rekvalifikační kurz k paní Evě Kiedroňové do Třince, která je zakladatelkou kojeneckého plavání u nás v ČR a já měla možnost vyškolit se přímo u ní. Po otevření clubu jsem začala rozšiřovat své činnosti a já se začala doškolovat v dalších patřičných oborech, které s touto prací souvisí. Práci instruktorky kojeneckého plavání dělám již 9 let a stále se doškoluji a navštěvuji různé semináře, které mohou moji práci obohatit.

Kromě plavání s dětmi se zabývám i cvičením s dětmi, kde se zaměřuji na správný psychomotorický vývoj, kde zařazuji prvky z tělesné, hudební, výtvarné, sociální i rozumové činnosti. Cvičení je rozděleno dle věkových kategorií a je zaměřeno i na cviky pro maminky, aby nebyly pouze dozorem, ale i ony si našly čas na řízenou hru s dětmi.

V loňském roce jsem ukončila studium na VŠ a tématem bakalářské práce bylo kojenecké plavání. Součástí výzkumné práce byl dotazník o vhodnosti kojeneckého plavání, který i pro mě byl velikým poznatkem k moji práci a dalšímu rozvoji.

Mezi mé programy patří další činnosti a programy, které najdete v nabídce na úvodní stránce našeho webu, zimní a letní tábory a na jaře tohoto roku pořádáme první rodinný víkend.

Práce s dětmi i rodiči je pro mě velice důležitá a velmi přínosná. Proto jsem velice ráda, že mohu předávat své zkušenosti dále. Další hybnou silou v mé práci je každoroční počet utonulých dětí v naší republice.

Touto cestou bych, ráda poděkovala i Veronice Smutné, která mi pomáhá s administrativou a je dopoledne na recepci i ostatním z recepce,svým rodičům, protože i díky jejich práci náš club prosperuje. Samozřejmě mým dcerám, které berou moji práci vážně jako já a věřím, že i ony si najdou takové zaměstnání, které je bude bavit stejně jako mě. Poděkování patří i Petře Kiliánové a Marcele Vávrové, které vedou kurzy plavání.

Moc se na všechny těším na kurzech plavání či cvičení.

Dana Certifikáty:

JPEG imagecertifikát1.jpg
274,87 kB
JPEG image
JPEG imagecertifikát2.jpg
246,28 kB
JPEG image
JPEG imagecertifikát3.jpg
242,63 kB
JPEG image
JPEG imagecertifikát4.jpg
212,53 kB
JPEG image
JPEG imagecertifikát5.jpg
381,48 kB
JPEG image
JPEG imagecertifikát6.jpg
341,63 kB
JPEG image
JPEG imagecertifikát7.jpg
172,67 kB
JPEG image
JPEG imagecertifikát8.jpg
234,42 kB
JPEG image
JPEG imagecertifikát9.jpg
168,21 kB
JPEG image

Dana Matějková

Jmenuji se Dana Matějková, vystudovala jsem střední zdravotnickou školu v Praze a už mnoho let bydlím v Turnově. Pracuji v soukromé ordinaci jako zdravotní sestra a od roku 2003 se také věnuji plavání kojenců. Od začátku se specializuji na plavání miminek od dvou měsíců do půl roku, kdy plaveme v domácím prostředí. Poté většina dětí přechází do kurzů na bazéně, kde dále společně rozvíjíme jejich dovednosti. Práce s dětmi mě velmi obohacuje a nabíjí energií. Mezi mé koníčky bych především zařadila sport a kytičky.

Velice se na Vás těším

Dana

2010 © Copyright Baby Club Lachtánek | Všechna práva vyhrazena | All rights reservedDesign by Jean la Taupe