OTVÍRÁME!!! Od 25.5.2020 je oficiálně znovu povolen provoz.

Milí klienti a plaváčci,
Tímto bychom Vám s velkou radostí oznámili, že od 25.5.2020 je oficiálně znovu povolen provoz v našem BC Lachtánek. Obnovujeme lekce plavání v návaznosti na kurzy, které skončily po uzavření centra 13.3.2020.

Vzhledem k situaci s COVID-19 JE PROVOZ POVOLEN S URČITÝMI OMEZENÍMI, proto bychom Vás chtěli poprosit o spolupráci a součinnost.

- nastupovat budete dle původního rozpisu
- do klubu budou smět přijít pouze plavající děti v kurzu s jedním doprovodem
- do klubu budete vpuštěni dle platného času příchodu, pozdní příchod není možné akceptovat
- při vstupu si v chodbě vydezinfikujete ruce a poté přecházíte do šatny, herna bude využívána po plavání jen na nutnou aklimatizaci či vysušení vlasů, vzhledem k teplým měsícům bude zkrácena na nezbytně nutnou dobu( musíme provést dezinfekci prostor pro další návštěvníky)
- u vchodu i dalších prostorách klubu jsou nainstalovány dávkovače na dezinfekci rukou
- dospělé osoby a děti starší dvou let by měly mít ve vnitřních prostorách roušku (neplatí ve sprchách a v bazéně)
- v současné době není možné přicházet s ostatními rodinnými příslušníky (sourozenci, partneři, prarodiče apod.) a pořizovat videonahrávky či fotografie
- recepce, bar a prostory pro občerstvení jsou k dispozici na nezbytně nutnou dobu, aby nedocházelo mezi jednotlivými účastníky aktivit k „hromadění osob“
- na bazéně bude vyčleněn prostor na čekání před lekcí a vstupovat do bazénu se bude až na základě pokynu instruktorky plavání jelikož musí být provedena dezinfekce okraje bazénu po každé skupince
- prozatím nelze čerpat náhradní lekce

S přesnými pravidly budete seznámeni při příchodu pracovníky našeho baby clubu.

Děkujeme za Vaši trpělivost za zachování přízně.
Všichni se na Vás těšíme.
Tým BC Lachtánek

Word dokumentBazén od 25.5.2020.docx
42,15 kB
Word dokument
PDF dokumentSpecifikace 25.5.2020 FINAL.pdf
1,43 MB
PDF dokument


Datum: 21. 5. 2020 Autor: BC Lachtánek


2010 © Copyright Baby Club Lachtánek | Všechna práva vyhrazena | All rights reservedDesign by Jean la Taupe