Další aktivity na suchu

PORADNA PSYCHOMOTORICKÉHO VÝVOJE

Zhodnotit společně s rodiči dosavadní motorický a psychický vývoj dítěte.

Seznámit rodiče s dalším vývojem v nejbližším období.

Ukázat rodičům vhodnou stimulaci dítěte a zároveň je informovat o rizicích nevhodné manipulace. Doporučit vhodné pomůcky a hračky vzhledem k PMV dítěte i věku.

Individuální dohoda v BC Lachtánek

Porada trvá 60 minut, kde je instruktorka s rodiči a dítětem samostatně

1 lekce - 260 Kč

PŘEDNÁŠKY

...

ORGANIZACE PROGRAMŮ PRO DĚTI (DĚTSKÝ DEN, DEN MATEK, DEN OTCŮ, KARNEVAL, PUTOVÁNÍ POHÁDKOU a další )

...
2010 © Copyright Baby Club Lachtánek | Všechna práva vyhrazena | All rights reservedDesign by Jean la Taupe